آموزش نوین علوم تجربی
1- جدول خواص فیزیکی وشیمیایی عناصر

2- راه های شناسایی عناصر به وسیله خواص آن ها

3-تاریخچه کشف اکسیژن

4- انواع کاتالیزگر ها

5- راه شناختن دقیق واکنش های گرماده وگرما گیر

6- کاربرد های آب اکسیژنه

7- در مورد فیبر نوری

8- ساختن پیرابین

9- کاربرد های آینه های کروی

10- چگونگی تشکیل در آینه های کروی بر حسب موقعیت جسم نسبت به آینه

11- چرا رنگین کمان دایره ای شکل است؟

12- در مورد کاربردهای عدسی های واگرا وهمگرا 

13- چگونگی تشکیل تصویر در عدسی ها

14- علت عیوب انکساری چشم 

15- ساختن وسیله ای که نوسان منظم دارد که بتوان بسامد آن را کم وزیاد نمود

16- کاربرد های فرا صوت

17- کاربرد های امواج الکترومغناطیس

18 چگونگی تولید امواج الکترو مغناطیسی

19 - چگونگی کار تلویزیون با امواج تلویزیونی یا رادیو با امواج رادیویی

20- تاریخچه شناخت گرما

21- زندگی نامه ژول

22- در مورد دوربین دید درشب

23- منابع جدید انرژی

24- انرژی هسته ای

25- طرز کار کولر گازی

26- ساختن آبگرمکن خورشیدی

27- ساختن آباژوری که با جریان همرفت می چرخد

28- در مورد فناوری های جدید در کاهش مصرف سوخت در اتومبیل ومحیط های مسکونی

29- در مورد موتور های مختلف اتومبیل ها 

30- در مورد موتورهای جت

31- در مورد انواع موشک ها

32- در مورد داستان های علمی تخیلی ژول ورن

33- امواج زلزله

34- سیستم تبلور و شکل بلور های کانی ها

35- در مورد کانی های با ارزش مانند الماس

36- طرز تهیه وتولید آجر - کاشی وسفال (تهیه فیلم )

37- جمع آوری انواع فسیل ها با نام

38- جمع آوری انواع سنگ ها با ذکر خواص وویژگی آن ها

39- انواع کود های شیمیایی وطبیعی

40- در مورد باروت ومواد منفجره

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اسفند 1389ساعت   توسط ابوالفضل غلامی  |