آموزش نوین علوم تجربی
1- در مورد زندگینامه دانشمندان چون : دموکریت - دالتون - جوزف تامسون - نیلز بور- ارنست رادر فورد- چادویک - وگنر - مندلیف - داروین - لامارک - دووریس- وایسمن - ...

2- در مورد ذراتی مانند کوارک هاو پوزیترون و....

3- کاربرد های انرژی اتمی

4- راه های آزاد سازی انرژی اتمی ومقایسه آن ها

5- یک عنصر را انتخاب نموده ودر مورد خواص شیمیایی وفیزیکی آن کاربرد های آن و...تحقیق کنید

6- ساختن وسیله ی الکترولیت سنجی مطابق صفحه 21 کتاب

7- ساختن شناساگر به وسیله گلبرگ های رنگی گل وکلم قرمزو...

8- بررسی مواد غذایی وشوینده ها از نظر Ph

9- بررسی دوران های زمین شناسی وفسیل های راهنما ی هر دوره

10- در مورد انتخاب مصنوعی و مهندسی ژنتیک وبیو تکنولوژی

11- در مورد مولکول DNA وهمانند سازی جانداران

12- یکی از سیاره های منظومه شمسی را انتخاب نموده در مورد آن اطلاعات جمع آوری نمایید

13- در مورد صورت های فلکی وطالع بینی و...

14- در مورد انبساط یا انقباض جهان ونظریه بیگ بنگ

15- ساختن اهرم ها- قرقره ها - سطح شیبدار با داشتن اندازه طول سطح شیبدار وارتفاع

16- نوشتن روزنامه دیواری در مورد راه های کمک ماشین ها به ما

17- تهیه روزنامه دیواری در مورد انواع ماشین های ساده وراه کمک آن ها وچگونگی محاسبه مزیت مکانیکی آن ها

18-در مورد ساختن اهرام ثلاثه مصر

19- ساختن برقنما الکتروسکوپ

20- ساختن مدار سری وموازی با لامپ های LED

21- نشان دادن ایجاد الکتریسته در اثر مالش بوسیله لامپLED

22- ساختن آهنربای الکتریکی

23- ساختن در باز کن برقی با یک آهنربای الکتریکی

24- ساختن زنگ اخبار با آهنربای الکتریکی

25- ساختن یک بلندگو با آهنربای الکتریکی وآهنربای دایمی

26- کاربرد های آهنربا در زندگی

27- ساختن الکترو موتور با آهنربای الکتریکی

28- در مورد ستاره وکهکشان


+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند 1389ساعت   توسط ابوالفضل غلامی  |